วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-78764-infographic-หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหาร.html

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Mindset

 อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ ไม่สำคัญ...เท่า Growth  Mindset !!! http://leader.innoobec.com/wp-content/uploads/2016/02/Mindset-Book-Final_11JUN2015.compressed.pdf

จิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ซิตี้

“จิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ซิตี้”  ทีมที่กำลังสร้างเทพนิยายลูกหนังบนเกาะอังกฤษ  แชมป์พรีเมิยร์ ฤดูกาล2015-2016  ในมุมมองทางจิตวิทยา ... ปัจจัยสำคัญที่นำพาเลสเตอร์สู่ความสำเร็จ  คือ  สภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง ในรูปแบบทีมสปิริต และเหนือสิ่งอื่นใดคือความสามารถเก็บชัยชนะในสถานการณ์กดดัน...เคน เวย์ นักจิตวิทยาฝืมือดีของทีม  น่าจะเป็นอีกคนที่มีส่วนสำคัญให้ทีมประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ http://www.siamsport.co.th/Column/160429_027.html

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข่าวการประชุม อ.ก.ค.ศ. 3 มี.ค. 54

เมื่อวันที่  3  มี.ค. 54 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปุรีรัมย์ เขต 4 ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2554  มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. อนุมัติ เลื่อนและแต่วตั้งข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ที่ปรับปรุงผลงานผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน  7  ราย
2. อนุมัติ เลื่อนและแต่วตั้งข้าราชการครูวิทยฐานะชำาญการพิเศษ  กรณีเยียวยา  รุ่นที่  3  กลุ่มที่  1  จำนวน  3  ราย
3. อนุมัติสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ (พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง)  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน  9  อัตรา  และอนุมัติเป็นหลักการกรณีที่มีตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรคืนจากเกษยณปี 2552   อีก  4  อัตรา  รวม  13  อัตรา
    
4. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  2  ราย  บรรจุแต่งตั้งที่  สพป. แม่ฮ่องสอน  เขต 2
     4.1 นายประกอบ  โพธิ์ราม  รอง   ผอ. ร.ร. บ้านหินเหล็กไฟ
     4.2 นางเสาวณี  โหรารัมย์  ครู  ร.ร.บ้านหัวช้าง
5. อนุมัติเป็นหลักการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     5.1 นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรศร
     5.2 นางจัตุพร  แปวไธสง
     5.3 นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
     5.4 นายวิชาน  ศรีอาภรณ์
     5.5 นางบุศยรินทร์  อาณาเขต
     5.6 นางนฐพร  วิชัยเลิศ
     5.7 นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวัฒน์
6. ให้ความเห็นชอบส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต  จำนวน  44  ราย
7. อนุมัติโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 41. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน อ.ก.ค.ศ.

2. นายชำนิจ ศลาประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

3. พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

4. นายถาวร สุวรรณทา ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

5. นายอุบล ไชยชนะวงศ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.

6. นายสิทธิชัย สิทธิจินดา ผู้แทนคุรุสภา อ.ก.ค.ศ.

7. นายชาญยุทธ นาเจริญ ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน อ.ก.ค.ศ.

8. นายวิวัฒน์ บุญครอบ ผู้แทนข้าราชการครู อ.ก.ค.ศ.

9. นายอำนวย พุทธชาติ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น อ.ก.ค.ศ.

10. นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.บร.4 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.