วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Mindset

 อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ ไม่สำคัญ...เท่า Growth  Mindset !!! http://leader.innoobec.com/wp-content/uploads/2016/02/Mindset-Book-Final_11JUN2015.compressed.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: