วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 41. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน อ.ก.ค.ศ.

2. นายชำนิจ ศลาประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

3. พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

4. นายถาวร สุวรรณทา ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

5. นายอุบล ไชยชนะวงศ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.

6. นายสิทธิชัย สิทธิจินดา ผู้แทนคุรุสภา อ.ก.ค.ศ.

7. นายชาญยุทธ นาเจริญ ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน อ.ก.ค.ศ.

8. นายวิวัฒน์ บุญครอบ ผู้แทนข้าราชการครู อ.ก.ค.ศ.

9. นายอำนวย พุทธชาติ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น อ.ก.ค.ศ.

10. นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.บร.4 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.

ไม่มีความคิดเห็น: